lunes, 11 de febrero de 2013

OFERTA DE DIRECTOR DE FORMACIÓN CONTÍNUA, UNIVERSIDAD DE VIC


FUENTE: http://www.uvic.cat/treballa-amb-nosaltres
Referència: DFC01
Sol·licitud de personal:
Director/a de Formació Continuada

Descripció:
La Formació Continuada de la Universitat de Vic agrupa els programes de formació de títols propis i treballa conjuntament amb les facultats i càtedres de la Universitat i les institucions i empreses externes per desenvolupar l’oferta formativa: màsters de títol propi, postgraus, cursos d’especialització i cursos intensius i a mida de les àrees de coneixement pròpies de la UVic, que són: educació, humanitats, empresa, emprenedoria, comunicació, salut i benestar, tecnologies i biociències. Actualment la Formació Continuada està en procés de potenciació. El/La candidat/a seleccionat/da haurà de liderar un projecte que es considera innovador i de futur i haurà de:
- Dirigir executivament l’àmbit de màrqueting, organitzatiu i econòmic de l’activitat.
- Organitzar i coordinar l’oferta formativa de formació continuada de la UVic.
- Implementar polítiques efectives d’enllaç entre els centres de la UVic i el sector professional dels àmbits abans esmentats.
- Adaptar a nous entorns formatius (formació online, semipresencial, dual, etc.) les línies d’activitat i traslladar-hi les polítiques de qualitat.
- Promoure la captació de fons públics i privats per a les activitats formatives.
- Promoure aliances estratègiques amb institucions i altres centres formatius. Requisits

- Titulació universitària.
- Experiència directiva en aquest àmbit.
- Experiència en gestió de programes de formació continuada universitària.
- Experiència en lideratge i gestió d’equips.
- Acreditació del nivell de suficiència en llengua catalana (Nivell C).
- Nivell de llengua anglesa C1. Es valorarà

- Experiència i lideratge de projectes internacionals.
- Trajectòria acadèmica (màster, doctorat, recerca, transferència de coneixements, ...).
- Coneixements de recursos digitals en la formació. Documentació a presentar

- Currículum complet.
- Currículum abreujat.
- Declaració jurada de certesa del currículum i capacitat d’acreditar informació, si correspon.
- Carta de motivació per aspirar al lloc sol·licitat.


S’OFEREIX:
- Contracte laboral.
- Jornada a temps complet.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por visitar EL BLOG DE LA ORIENTACIÓN LABORAL y por tu comentario.

Saludos.