lunes, 11 de febrero de 2013

VIVIR, TRABAJAR Y ESTANCIAS DE PRÁCTICAS EN EL REINO UNIDO III


FUENTE: GENERALITAT DE CATALUNYA

C) ESTANCIAS DE PRÁCTICAS EN EL REINO UNIDO

En cercar pràctiques laborals us recomanem també que, en primer lloc, us adreceu a la vostra oficina del SOC o consulteu els seus recursos web específics sobre pràctiques laborals a l’estranger.

A continuació trobareu una llista d’altres recursos que també us poden resultar d’interès si voleu adquirir experiència professional en aquest país.


Per a estudiants universitaris

Erasmus Pràctiques és una nova modalitat del programa Erasmus que té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin pràctiques amb reconeixement acadèmic en empreses o organitzacions d'altres països europeus. Les estades han de tenir una durada mínima de tres mesos i un màxim de dotze mesos i han d'estar autoritzades i supervisades per la universitat d'origen. Els ajuts estan finançats per la Unió Europea i es cobren a través de la universitat de l'estudiant.
Per a més informació, consulteu els departaments de Relacions Internacionals de la vostra universitat:

Els estudiants de segon cicle de la Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses i de la Llicenciatura d'Economia poden fer pràctiques a empreses estrangeres o a delegacions d'empreses nacionals a París, Londres o Lisboa.
L'empresa participant en el Programa acull estudiants prèviament seleccionats segons expedient acadèmic i amb el perfil adient per realitzar la tasca prevista en el pla de formació.

- Programa IASTE
El programa IAESTE, fundat a Londres l'any 1948, té l'objectiu de fomentar l'intercanvi d'estudiants estrangers per a experiència tècnica en l'àmbit de les ciències aplicades, l'enginyeria i la tecnologia, l'agricultura i la silvicultura.
Les beques IASTE són remunerades. El sou varia en funció de la beca escollida, però es garanteix un mínim estàndard que permeti cobrir les despeses de transport, allotjament i dietes. La duració mínima de la beca és de sis setmanes i la màxima permesa és d'un any.
Oficines a Catalunya:

El programa de beques FARO Global, finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència i pel programa Leonardo da Vinci, promou la mobilitat d'estudiants dels últims cursos de totes les universitats espanyoles (cal haver superat com a mínim el 70% de les assignatures) a través de la realització de pràctiques formatives en empreses d'Europa, Àsia, Estats Units i Canadà.
L'edició actual de les Beques FARO comprèn el període de gener de 2010 fins al 31 de desembre de 2013 i les beques es concedeixen de manera contínua durant la vigència del programa. L'última data d'incorporació de becaris serà a principis de maig de 2013, sempre que no s'hagin adjudicat totes les beques disponibles en aquell moment. Es concediran un total de 1.050 beques.
La duració aproximada de cada beca és d'uns sis mesos i la dotació econòmica és de 625€ bruts per a destinacions europees.

- Realització del pràcticum de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra a la Delegació del Govern al Regne Unit.
En virtut del conveni de pràctiques entre la Universitat Pompeu Fabra i la Generalitat de Catalunya, els estudiants de Ciències Polítiques d'aquesta universitat tenen l'opció de realitzar l'assignatura de pràcticum a la Delegació del Govern al Regne Unit.


Per a estudiants o titutals universitaris

- Programa AIESEC
AIESEC realitza el Programa Internacional d'Intercanvi que permet a les empreses tenir un estudiant o titulat estranger en pràctiques de formació. La majoria d'estudiants són alumnes de Ciències Econòmiques i d'Administració d'Empreses tot i que també s'admeten especialitats en Ciències Socials, Periodisme o Enginyeria.
Per a optar a l'intercanvi professional, els estudiants han d'haver superat un 60% de les assignatures o, en cas de disposar d'una titulació universitària o d'un postgrau, no poden haver transcorregut més de dos anys des de la seva finalització.
Les pràctiques tenen una duració mínima de sis setmanes i una duració màxima d'un any i mig.

Oficines a Catalunya:

Concessió de beques per a estades a les comunitats catalanes de l'exterior per tal d'impulsar, implementar i fer el seguiment d'activitats culturals, participatives, associatives i de lleure, col·laborar en la seva dinamització i la de les xarxes de comunitats catalanes, promoure l'ensenyament de la llengua catalana i difondre el sistema universitari català entre les persones que resideixen a l'estranger.
Les beques tenen una durada de 9 mesos. L'import de la beca pot oscil·lar segons el país de destinació i es composa d'una dotació econòmica (entre 700 i 1.400 euros/mensuals), una dotació per allotjament (entre 500 i 800 euros/mensuals) i una dotació per al viatge (entre 430 i 1.155 euros).


Per a titulats universitaris

La Cambra Oficial de Comerç d'Espanya a la Gran Bretanya promou estades de pràctiques professionals a joves titulats espanyols que vulguin adquirir experiència professional al Regne Unit. Al programa hi participen empreses del sector de la banca, consultoria, importació i exportació i serveis legals.
El programa, de sis mesos de durada, té un cost de 2.200 lliures i les pràctiques no són remunerades. Tanmateix, els candidats rebran un import setmanal mínim de 95 lliures per a les despeses en concepte de transport i dietes. L'estada es complementa amb un curs d'anglès i també inclou 10 tallers de treball orientats a ampliar i a desenvolupar el coneixement de la cultura empresarial al Regne Unit impartits per la European Business School de Londres.

El programa europeu de Mobilitat Leonardo da Vinci facilita ajudes econòmiques a organitzacions que promouen estades de pràctiques en empreses de països europeus. A fi d'optar a una d'aquestes beques, cal posar-se en contacte amb una d'aquestes organitzacions que tingui projectes de mobilitat aprovats.
Alguns organismes que gestionen el programa (llista no exhaustiva):
El programa Motiva3 del Servei d'Ocupació de Catalunya ofereix la possibilitat d'adquirir experiència professional i millorar el coneixement i l'ús d'un idioma estranger mitjançant la realització d'estades de pràctiques en empreses a l'estranger.
Per a optar a la beca, els beneficiaris han de tenir entre 18 i 35 anys i trobar-se en situació d'atur o treball precari. Cal destacar que, a banda de titulats universitaris, també s'admeten persones amb formació professional o amb experiència laboral prèvia.
Actualment, el SOC disposa de 100 beques per realitzar estades de 16 setmanes, que es duran a terme entre febrer de 2011 i maig de 2012.

EUROACCIÓ és el projecte amb què la Universitat Autònoma de Barcelona gestiona les beques del programa Leonardo da Vinci . Aquestes beques faciliten la realització d'estades de pràctiques professionals per un període de catorze setmanes als països europeus que participen al programa.
La beca està destinada als graduats i graduades de la UAB, de centres propis, adscrits i vinculats que hagin acabat els seus estudis durant l'any 2009, 2010 o 2011.

La Fundació Empresa - Universitat de Navarra gestiona el projecte Leonardo da Vinci - Prograd V, que té com a objectiu l'increment de l'ocupabilitat dels participants a través d'una experiència professional estretament relacionada amb la preparació universitària prèvia del candidat. Es tracta d'un projecte d'àmbit estatal dirigit a titulats universitaris residents a Espanya que busquin millorar el seu perfil professional a nivell internacional.

Bancaja i la Fundació Universitat - Empresa de la Universitat de València convoquen 200 beques Leonardo per a realitzar pràctiques en empreses europees dirigides a titulats universitaris de tot l'àmbit nacional i de qualsevol titulació.

La Fundació Universitat Empresa de Múrcia convoca beques de pràctiques en empreses europees de fins a 26 setmanes de durada dirigides a titulats universitaris de qualsevol universitat espanyola i a titulats de Formació Professional de Grau Superior.

El programa Argo Global, desenvolupat dins el marc del Programa Europeu Leonardo da Vinci i promogut pel Ministeri d'Educació, ofereix beques de mobilitat a titulats universitaris de qualsevol universitat pública o privada amb l'objectiu d'impulsar la formació complementària dels titulats de totes les universitats espanyoles a través de la realització de pràctiques en empreses a l'estranger.
Entre 2009 i 2012 es concediran un total de 1100 beques per a realitzar pràctiques formatives amb una durada d'entre 3 i 12 mesos a empreses ubicades a Europa, EUA, Canadà i a empreses espanyoles amb seu a Àsia.
La dotació econòmica pel Regne Unit és de 700€ mensuals + 250€ de despeses de viatge.

ACC1Ó, l'agència de la Generalitat de Catalunya per a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana, promou dos programes de beques diferents a fi de fomentar l'adquisició d'experiència professional dels joves i contribuir a augmentar el nombre d'especialistes.
El primer programa permet la realització de pràctiques a empreses i institucions a l'estranger i el segon ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques a la xarxa d'oficines a l'estranger d'ACC1Ó.
Cal destacar, però, que la convocatòria d'enguany encara està pendent de publicació.

Beques de formació en comerç exterior convocades per l'ICEX (Institut de Comerç Exterior del Ministeri d'Economia i Hisenda) . El programa de beques, que està dirigit a joves llicenciats i té l'objectiu de formar-los en comerç exterior, consta de dues fases: una primera de formació a la xarxa d'Oficines Econòmiques i Comercials de les ambaixades d'Espanya i una segona de formació en empreses i institucions vinculades a la internacionalització, a dins i a fora d'Espanya.

Beques de suport a les accions promocionals i a la comercialització de productes turístics convocades anualment durant el primer trimestre de l'any per l'Agència Catalana de Turisme.
Les beques, dirigides a titulats universitaris, tenen l'objectiu de formar persones qualificades en aquests àmbits mitjançant la realització de pràctiques als centres de promoció turística de Turisme de Catalunya i punts d'informació turística de Catalunya a l'estranger.

L'Institut Ramon Llull organitza anualment una convocatòria pública per cobrir les places de professorat de català a les universitats i altres centres d'estudis superiors de l'exterior.
Les persones aspirants a la plaça han d'estar en possessió d'un títol de llicenciatura, preferentment en filologia catalana.

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC) ofereix la possibilitat de realitzar un lectorat d'espanyol a diverses universitats d'arreu del món. El lectorat està destinat a joves llicenciats, preferentment en filologia hispànica.

El ministeri d'Educació convoca diverses places per a treballar com a auxiliar de conversa en llengua castellana a l'estranger. Les places estan destinades a estudiants d'últim curs de carrera, llicenciats o mestres espanyols amb un bon domini de l'idioma del país on se sol·licita.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por visitar EL BLOG DE LA ORIENTACIÓN LABORAL y por tu comentario.

Saludos.