miércoles, 22 de enero de 2014

ENCUESTA DE LA JUVENTUD DE CATALUÑA 2012


FUENTES: GENCAT // NO CLAUDIQUIS

PORTADA


Aquesta publicació en dos volums presenta els resultats generals de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12). Es tracta d’una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anàlisi de la qual ha estat realitzada per un conjunt d’experts i expertes en diferents temàtiques.

  • Al Volum 1 de l’informe general de l’EJC12 s’analitzen les trajectòries de transició a la vida adulta i les condicions materials d’existència de les persones joves durant la crisi econòmica iniciada l’any 2008. L’estudi analitza les diferents trajectòries educatives, laborals, domiciliàries i familiars que segueixen les persones joves, fent èmfasi en les circumstàncies socioeconòmiques que les condicionen; també ofereix una visió detallada dels recursos econòmics i la pobresa entre els i les joves.
  • El Volum 2 de l’informe general de l’EJC12 ofereix tres mirades diferents sobre la situació i les necessitats de les persones joves: en primer lloc, analitza diversos aspectes de la seva existència (com la salut, la llengua, la cultura i l’oci). En segon lloc, estudia l’impacte de les variables de desigualtat social (el gènere, el lloc de naixement, l’origen social i el territori de residència) sobre les seves oportunitats i trajectòries vitals. Finalment, ofereix una mirada global sobre el col·lectiu jove i el conjunt de les seves transicions a la vida adulta.

Publicació completa
PRINCIPALES RESULTADOS

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por visitar EL BLOG DE LA ORIENTACIÓN LABORAL y por tu comentario.

Saludos.