lunes, 27 de enero de 2014

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per a la cobertura interina de Notificador/a, subescala subaltern (SANT FELIU DE LLOBREGAT, BARCELONA)IMAGEN

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per a la cobertura interina de Notificador/a, subescala subaltern

És objecte d'aquesta convocatòria la cobertura interina temporal de llocs de treball de Notificador-a, de règim funcionarial, del grup de classificació E, de Sant Feliu de Llobregat. La finalitat d'aquest procés és donar cobertura temporal a les IT, baixes per maternitat i d'altres baixes similars i substitucions, amb la voluntat que el servei no es vegi afectat per aquestes circumstàncies.Sol·licitud de participació en processos selectius [Es necessita certificat electrònic]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por visitar EL BLOG DE LA ORIENTACIÓN LABORAL y por tu comentario.

Saludos.