viernes, 26 de octubre de 2012

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA PRESENTA UN PLAN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS, LA PROMOCIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES Y HACER MÁS VISIBLE SU TALENTO EN LA SOCIEDAD


L'Ajuntament presenta un pla per garantir els drets, la promoció i la igualtat d'oportunitats de les dones i fer més visible el seu talent a la societat
  • Francina Vila ha presentat el Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats Real i Efectiva entre Homes i Dones amb l’objectiu principal d’incidir en el missatge de la corresponsabilitat i de fomentar el talent femení de les dones de Barcelona
  • El Pla, amb una vigència de 4 anys, està estructurat en set eixos amb actuacions concretes per aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes i per mostrar els efectes positius que aporten les dones
  • El set eixos que conformen el pla es desenvoluparan a través de polítiques i actuacions transversals per avançar cap els aspectes que afecten a les dones i el seu camí cap a la ciutadana plena, real i efectiva:

EIX 1 Igualtat d’oportunitats real i efectiva i promoció: avançar cap a un nou marc de relació entre dones i homes més igualitari i basat en el respecte i el reconeixement.

EIX 2 Corresponsabilitat com a premissa per a una igualtat d’oportunitats efectiva i real per Garantir que la coresponsabilitat i la reorganització del temps i els treballs siguin totalment assumits com una necessitat de la societat, mitjançant el treball conjunt amb entitats, institucions i empreses.

EIX 3 Participació, apoderament i presència em tots els àmbits per fomentar la participació i presència de les dones en tots els àmbits per tal que puguin fer efectius els seus drets, tant a nivell privat com públic, potenciant la valoració social de les seves aportacions.

EIX 4 Accés i condicions en l’esfera professional amb l’objectiu d’impulsar l’accés de les dones al món laboral i professional en igualtat de tracte i oportunitats que els homes, fomentant l’emprenedoria, l’autoocupació i noves formes d’organització del treball i l’ús generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació

EIX 5 Transversalitat de gènere en les polítiques municipals per aconseguir que la visió de gènere estigui present de manera transversal en l’actuació del govern i en totes les polítiques i actuacions municipals.

EIX 6 Atenció de les situacions de vulnerabilitat per reforçar l’atenció a les dones que es troben en aquestes per aturar i minimitzar les actual taxes de feminització de la pobresa

EIX 7 Abordatge integral contra la violència masclista i la lluita contra l’explotació sexual per millorar les intervencions per eradicar la violència masclista en totes les seves manifestacions des de la intervenció integral, reforçant l’estructura i model de prevenció i atenció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por visitar EL BLOG DE LA ORIENTACIÓN LABORAL y por tu comentario.

Saludos.