jueves, 6 de febrero de 2014

OFERTA DE EMPLEO: INSERTOR/A LABORAL (FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD, BARCELONA)


FUENTE: BOLSA DE EMPLEO FSC

Centre de treball : SARA. Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida. Ajuntament de Barcelona. És un servei ambulatori d’àmbit de ciutat, d’atenció a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència) i d’assessorament a professionals i a persones de l’entorn de les víctimes. 


Definició del lloc : insertora laboral dins del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida. Formar part d’un equip multidiscipliar (treball social, psicologia, dret, educació social)

Funcions i responsabilitats del lloc :
Valoració de la situació actual de la dona, tenint en compte la realitat personal i familiar en què es troba.
Informació, assessorament i seguiment sobre el procés de recerca de feina i del pla de treball .
Ajudar a confeccionar i/o revisar el CV de les persones usuàries
Proporcionar llistat d’empreses on entregar el CV
Proporcionar ofertes de feina trobades per internet o bé per demandes d’empreses.
Derivació a empreses d’inserció, empreses ordinàries i a empreses de treball temporal.
Informar i derivar a cursos de formació ocupacional o de reciclatge, sempre que sigui necessari
Fer seguiment de les dones que han trobat feina
Contacte directe amb empreses privades de diferents àmbits per gestionar una pròpia borsa de feina amb les seves ofertes
Organitzar i conduir els diferents tallers d’inserció sociolaboral que es duen a terme en el servei.


Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions: 
Experiència i/o formació en perspectiva de gènere i violència masclista.
Experiència en lloc similar .
Formació i/o experiència com terapeuta ocupacional

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :
Motivació, autonomia , alt nivell d’autogestió
Assertivitat i empatia.
Es valora treball en equip i gestió del canvi.
Persona organitzada i metòdica

Altres requisits
Es valorarà coneixements informàtics i d’idioma

Interdependència : 
Aquest lloc depèn de coordinadora i directora del servei

Tipus de contracte : Obra i servei 
Jornada laboral: 16 hores

Horari/Torn: 
Data d’incorporació :Immediata Retribució i altres compensacions :657,06€ bruts

Cómo solicitar
Enviar currículum actualizado al correo electrónico: rrhh@fsyc.org junto una descripción de la experiencia/formación en inserción laboral y violencia de genero.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por visitar EL BLOG DE LA ORIENTACIÓN LABORAL y por tu comentario.

Saludos.